Ohjelmallinen rakennussuojelu

Rakennussuojelun ohjelmointia Suomessa

Asetuksella suojellut kohteet 

Ylhäällä vasemmalla Kirjakkalan ruukin päärakennus on entinen nappitehtaan insinöörintalo. Kuva: Kirsti Virkki Ylhäällä vasemmalla Kirjakkalan ruukin päärakennus on entinen nappitehtaan insinöörintalo. Kuva: Kirsti Virkki

Valtion rakennusperintö koostuu valtion omaan käyttöönsä rakentamista tai hankkimista rakennuksista. Monet näistä rakennuksista eivät enää ole valtion omistuksessa. Merkittävä osa valtion rakennusperinnöstä on suojeltu asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985).

Asetuksella suojeltuihin rakennuksiin liittyy alkuperäisessä suojelupäätöksessä suojeluluokka, muttei suojelumääräyksiä. Laki rakennusperinnön suojelemisesta (11§) edellyttää rakennusperintölain mukaisen rakennussuojeluasian vireillepanoa kun asetuksella suojeltu rakennus luovutetaan pois valtiolta. Hankkeen yhteydessä tutkitut kohteet Turun linnaa ja Kultarantaa lukuun ottamatta otettiin vireille rakennussuojeluasiana. Vaikka osa kohteista ei olekaan tulossa myyntiin, saadaan niillekin määriteltyä suojelumääräykset. Päämääränä on, että asetuksella suojelusta päästäisiin vähitellen kokonaan pois.

Toistuvien rakennustyyppien osalta päätettiin etsiä hankkeen yhteydessä mallikohteita, joiden suojelumääräyksiä voidaan soveltaa mallina ja muokata tapauskohtaisesti vastaavien kohteiden yhteydessä. Yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa käynnistetty Kuhmoisten kunnassa sijaitsevan Heretyn kämppäkartanon suojeluasia. Asetuksella suojeltu Heretyn kämppäkartano mallikohteena edustaa Metsähallituksen tyyppipiirustuksilla rakennettua kämppäkohdetta. Kohde kuuluu myös Haag-inventoinnin vielä vahvistamattomaan luetteloon.

Rauman seminaarin rakennuksista on tehty suojelupäätös. Kuva: Kirsti Virkki Rauman seminaarin rakennuksista on tehty suojelupäätös. Kuva: Kirsti Virkki

Kuvat: Ylhäällä vasemmalla Kirjakkalan ruukin päärakennus on entinen nappitehtaan insinöörintalo.
© Kirsti Virkki
Ylhäällä oikealla: Turun yliopiston kampusalueen rakennussuojeluasia on käynnistetty hankkeen
yhteydessä.
© Kirsti Virkki
Kuvat alhaalla: Rauman seminaarin rakennuksista on tehty suojelupäätös. © Kirsti Virkki

Yhteistyökumppanit