Ohjelmallinen rakennussuojelu

Rakennussuojelun ohjelmointia Suomessa

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009 -alueet)

Noormarkun ruukin rakennuksia: paloasema, Seppälä ja Rantala. Bild: Kirsti Virkki.

RKY 2009 on Museoviraston laatima inventointi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Se on otettu valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Hankkeessa RKY-alueet jaettiin paikkatietoa apuna käyttäen maakuntakaavoitetulla alueella sijaitseviin, yleiskaava-alueella sijaitseviin ja asemakaava-alueella sijaitseviin. Lisäksi kartoitettiin rakennusinventointien tilannetta RKY-alueilla. Tarkoitus on myös nostaa esiin RKY-alueita, joilta inventointi puuttuu. Kaikissa maakunnissa inventointeja ei ole viety paikkatietoon.

Porin ja Uudenkaupungin valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä (RKY-alueista) on laadittu erilliset raportit malliksi näiden alueiden kattavammasta tarkastelusta. Kartta-aineisto on ELY-keskuksen ArcGis Online -palvelussa.

Linkkejä

Arkkipiispantalo on osa Turun historiallista ydinaluetta. Bild: Kirsti Virkki.Kuopion sokeainkoulu kuuluu Linnanpellon asuinalue ja sokeainkoulu -nimiseen RKY-alueeseen. Bild: Eeva Pehkonen.

Kuvat: ylhäällä Noormarkun ruukin rakennuksia: paloasema, Seppälä ja Rantala. © Kirsti Virkki
Kuvat alhaalla: Vasemmalla: Arkkipiispantalo on osa Turun historiallista ydinaluetta.
© Kirsti Virkki
Oikealla: Kuopion sokeainkoulu kuuluu Linnanpellon asuinalue ja sokeainkoulu -nimiseen RKY-alueeseen.
© Eeva Pehkonen

Yhteistyökumppanit

Päivitetty: 30.07.2021