Navigointivalikko
Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ELY-keskuksissa - ingressi

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ELY-keskuksissa

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon.

ELY-keskuksen verkkopalveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi uutiskirjetilauksissa ja tiedotepalvelussa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta uutiset ja tiedotteet voidaan lähettää sähköisessä muodossa tilaajalle.

Tietoja käsittelevät ELY-keskuksen työntekijät sekä palveluja tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ELY-keskus on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja säilytetään ainoastaan sen aikaa, kun se on tehtävän kannalta olennaista tai sen mukaan mitä säilytysajoista on erikseen säädetty.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
  Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä allekirjoitetun tietopyyntölomakkeen kirjeellä tai sähköpostitse ELY-keskuksen kirjaamoon. Tietopyyntö tulee osoittaa siihen ELY-keskukseen, jossa olet asioinut. Tämä on yleensä oman alueesi ELY-keskus. ELY-keskusten yhteystiedot löytyvät alla näkyvästä linkistä

  Tietopyyntölomake
  ELY- keskusten kirjaamojen yhteystiedot
   
 2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
  Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten. Lähetä kirjallinen tietojen oikaisupyyntö oman ELY-keskuksesi kirjaamoon.

  ELY- keskusten kirjaamojen yhteystiedot
   
 3. Käsittelyn rajoittaminen
  Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
   
 4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
  Voit kirjallisesti pyytää ELY-keskusta poistamaan tietosi palvelusta. Uutiskirjeen tilauksen lopetus onnistuu myös kirjeen lopussa olevan toiminnon kautta.
   
 5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
  Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

  Tietosuoja.fi

Yhteystiedot

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ELY-keskuksessa, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ELY-keskusten tietosuojavastaavaan osoitteeseen tietosuoja.keha@ely-keskus.fi.

oikopolut

KasvuCRM

Liikenteen tietosuojaselosteet

Ympäristön tietosuojaselosteet

Palkkaturva

USPA asianhallintajärjestelmä

YA (yleinen avustusjärjestelmä)

Uutiskirjeiden tietosuojaselosteet

Webropol-kyselyjen tietosuojaselosteet

Koulutukset

Forms-kyselyjen tietosuojaselosteet

Hankinnat

Muut

Päivitetty: 02.06.2023