Navigointivalikko

Yrityksen kehittäminen - ingressi

Yrityksen kehittäminen

ELY-keskus tarjoaa yrityksen kehittämiseen palveluita, joiden avulla tähdätään pk-yritysten yritystoiminnan kasvuun, kansainvälistymiseen, liiketoiminnan tehostamiseen ja uudistumiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen.

Kun henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä

Yrityksen tai yritysryhmän koulutusta voidaan toteuttaa niin sanottuna yhteishankintakoulutuksena, joita ovat esimerkiksi TäsmäKoulutus ja RekryKoulutus. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen/TE-toimiston ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

TäsmäKoulutus tarjoaa yksilöllistä apua tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta, työtehtävät tai käytetty teknologia muuttuvat. Samalla se vastaa yrityksen tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Palvelussa työntekijät saavat työnantajan tarpeisiin räätälöityä ammatillista lisäkoulutusta, joka helpottaa uusien osaamisvaatimusten hallintaa.

RekryKoulutus on joustava tapa hankkia uusia työntekijöitä yritykseen, jos heitä ei löydy työmarkkinoilta tai alan oppilaitoksista. Palvelussa valitut työnhakijat saavat työtehtäviin räätälöidyn ammatillisen koulutuksen, minkä jälkeen yritys palkkaa heidät töihin.

Koulutus maksaa yritykselle noin kolmasosan kokonaishinnasta.

Lue lisää

Yhteishankintakoulutus


Alueellista tietoa


Päivitetty: 20.12.2022