Oikopolut

Ohjelmallinen rakennussuojelu

Rakennussuojelun ohjelmointia Suomessa

Rautatiesopimuksen tarkoittamat kohteet

Kuopion vanhan asema-alueen asemapäällikön asuinrakennus. Kuva: Eeva Pehkonen.Kuopion vanhan asema-alueen neljän perheen asuinrakennus. Kuva: Eeva Pehkonen.Peipohjan asemapäällikön kellari. Kuva: Kirsti Virkki.

 Kuopion vanhan asema-alueen veturitalliin kuuluva vesitorni. Kuva: Eeva Pehkonen.Vuonna 1998 allekirjoitetun valtakunnallisia rautatieasema-alueita koskevan menettelytapasopimuksen (Rautatiesopimuksen) osapuolina olivat ympäristöministeriö, Museovirasto, Ratahallintokeskus, VR-yhtymä Oy, Valtion kiinteistölaitos (nykyinen Senaatti-kiinteistöt) ja Metsäntutkimuslaitos. Tavoitteena on ollut koota eri aikakausia ja niiden rakennuskulttuuria edustava valikoima asema-alueita, joissa on läsnä rautatien liikennehistorian, toiminnan ja arkkitehtuurin (mukaan lukien puistokulttuurin) koko kirjo. Tyyppipiirustuksista huolimatta tyypillisyys ei kuitenkaan ole asema-alueille visuaalisesti määräävintä, sillä paikalliset olosuhteet ja alueen kasvu ovat muokanneet yleisilmettä. Jokainen alue on yksilöllinen oma kokonaisuutensa.

Kohteiden säilyttäminen ja suojelu sekä suojelusta luopuminen ratkaistaan siinä yhteydessä, kun alueen tai sen rakennusten kehittämisen ja käytön suunnitteleminen tai luovuttaminen on ajankohtaista. Käytännössä Rautatiesopimuksella suojeltujen kohteiden tullessa myyntiin tulee ratkaistavaksi onko suojelun välineenä asemakaava vai rakennusperintölaki tai luovutaanko suojelusta.

Toistuvien rakennustyyppien osalta päätettiin etsiä hankkeen yhteydessä mallikohteita, joiden suojelumääräyksiä voidaan soveltaa mallina ja muokata tapauskohtaisesti vastaavien kohteiden yhteydessä. Rautatiesopimuksen kohdevalikoimaan kuuluvat Lempäälän, Pulsan, Luston (Savonlinna) ja Turun asemat mallikohteina edustavat kukin oman tyylisuuntansa asemakokonaisuutta. Edellä mainituista Turun asema on otettu vireille rakennussuojeluasiana ja Luston aseman vireille ottamista on valmisteltu hankkeen aikana.

Uudenkaupungin rautatieasema edustaa 1920-luvun klassismia. Kuva:  Kirsti Virkki.Turun rautatieaseman rakennussuojeluasia on käynnistetty hankkeen yhteydessä. Kuva: Kirsti Virkki.

Kuvat ylhäällä vasemmalla: Kuopion vanhan asema-alueen asemapäällikön asuinrakennus ja neljän perheen asuinrakennus. © Eeva Pehkonen
Ylhäällä oikealla: Peipohjan asemapäällikön kellari.
© Kirsti Virkki
Kuva keskellä: Kuopion vanhan asema-alueen veturitalliin kuuluva vesitorni.
© Eeva Pehkonen
Kuvat alhaalla vasemmalla: Uudenkaupungin rautatieasema edustaa 1920-luvun klassismia. © Kirsti Virkki
Oikealla: Turun rautatieaseman rakennussuojeluasia on käynnistetty hankkeen yhteydessä. © Kirsti Virkki

Yhteistyökumppanit