YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Ympäristönsuojelun raportointipalvelu

Ympäristönsuojelulain nojalla luvan- ja ilmoituksenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen määräaikaisraportit toimitetaan YLVA-tietojärjestelmään. Järjestelmään tallennetaan sekä kuntien että ELY-keskusten valvomien laitosten tiedot. Jos jätteen kuljettajalta tai välittäjältä edellytetään raportointia, myös niiden tiedot tallennetaan YLVA-tietojärjestelmään.

Sähköisellä asioinnilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaiselle sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Näille sivuille on koottu ohjeita toiminnanharjoittajille ja kuntakäyttäjille sähköisen asioinnin tueksi. Ohjeet voi tilata omaan sähköpostiin.

Rekisteriseloste (pdf)

YLVA-tietojärjestelmän asiakastuki: ylva@ely-keskus.fi

Päivitetty: 13.04.2023