YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

YLVA kuntakäyttäjille

Kunnat tallentavat YLVAan

  • tiedot antamansa lupa- ja valvontatehtäviin liittyvistä päätöksistä,
  • tiedot niiden muutoksenhaun johdosta tehdyistä Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä,
  • kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtäviin rekisteröinti-ilmoituksiin perustuvat tiedot rekisteröitävistä toiminnoista sekä
  • kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvan ympäristöluvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan seuranta- ja tarkkailutiedot.

Kirjautuminen U-tunnuksilla YLVA-tietojärjestelmään 

Kirjautuminen

Kirjaudu YLVA-tietojärjestelmään

Kirjautuminen on muotoa UXXXXXX@alh.fi. Valtori on lähettänyt sinulle erillisessä suojatussa sähköpostissa salasanan U-tunnuksellesi.

Ongelmatilanteissa tarkasta aina ensin U-tunnuskirjautumisen tarkistuslista (pdf).

YLVAn testiversio

U-tunnuksen hakeminen

Toimita U-tunnushakemus asiointipostilaatikkoon ylva@ely-keskus.fi

U-tunnuksen hakulomake

Ohjeita YLVA-tietojärjestelmän käyttöön kuntavalvojille

Ohjeet YLVAn käyttöön löytyvät sivulta Ohjeet kuntavalvojille.

Vaaditut toimenpiteet perustettaessa uutta luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää kohdetta:

  1. Perusta kohde.
  2. Tarkista kohteen perustiedot.
  3. Luokittele kohde.
  4. Vie kohteelle tiedot luvista, rekisteröinneistä ja ilmoituksista.
  5. Tee kohteelle valvontaprofiili ja tarkista samalla, että raportointiprofiili muodostui sellaiseksi kuin tarkoitit. Raportointiprofiilin muodostaminen mahdollistaa toiminnanharjoittajalle raportoinnin sähköisen palvelualustan kautta.

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus sataman jätehuoltosuunnitelmasta

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista. Ilmoitus tehdään ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Satamien jätehuoltosuunnitelma on esitettävä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009, 9 luku 4 §) mukaisesti.

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus sataman jätehuoltosuunnitelmasta

Järjestelmän käyttö

Kohde-välilehti

Katso myös usein kysytyt kysymykset.

 

Lisätietoja:

ylva@ely-keskus.fi 

Päivitetty: 08.06.2023